KULLANICI HAKLARI

YILDIRIM ADAPTOR Web Sitesi Genel Kullanım Koşulları
Bu web sitesine erişim ve sitenin kullanımı şu koşullara bağlıdır. Lütfen koşulları kabul etmiyorsanız bu web sitesini kullanmayınız. Bu web sitesi YILDIRIM ADAPTOR tarafından hazırlandı ve YILDIRIM ADAPTOR tarafından yönetilmektedir. Web sitesinde kısmi ya da komple değişiklik ya da Satış ve Teslimat Koşullarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Bu değişikliklerin herhangi bir beyana ya da bildiriye gerek olmaksızın yapılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Bu nedenle bir sitemize gireceğiniz bir sonraki seferde koşulları tekrar gözden geçirmenizi ve herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığına dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Kullanma ve fayda feragati
Bu web sitesinde yayınlanan her türlü detay, belge ve illüstrasyon YILDIRIM ADAPTOR'in mülkiyetindedir. Söz konusu unsurların kullanım hakkı ancak kişisel amaçlar için kullanıldığı, herhangi bir ticari bir amaç gütmediği , alıntılanan her surette telif hakkı ibaresinin de gösterildiği ve web sitesinden alınan tüm illüstrasyonlar metinleriyle birlikte kullanıldıkları surette verilecektir.

Ticari Markalar
Tırnak içinde verilen ya da web sitesinde herhangi bir şekilde işaretlenen ticari markalar YILDIRIM ADAPTOR'in bağlı kuruluşlarının, alt dallarının, lisans sahiplerinin ya da ortak girişim üyelerinin ticari markalarıdır. Bu ticari markaların ya da diğer materyallerin izinsiz olarak kullanılması kesinlikle yasak olup telif hakkı, ticaret kanunu ve diğer sanayi mülkiyet haklarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.

Sınırlı Sorumluluk
YILDIRIM ADAPTOR burada yer alan detaylı bilgileri mesleki amaçlar için kullanılmak üzere dahili ve harici kaynaklardan derlemiştir. Sürekli olarak bu bilgileri genişletmek için çalışıyoruz. Bu web sitesinde yer alan bilgiler tamamen YILDIRIM ADAPTOR'i, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ancak, web sitesinde yer alan bilgileri eksiksizliği ve doğruluğu hususunda doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir taahhüt ya da garanti vermemektedir. Özellikle bu bilgilerin güncel bilgiler olmayabileceğine dikkat etmeniz gerektiğini unutmayınız. Bu nedenle, bu siteden elde ettiğiniz her türlü bilgiyi kullanmadan önce mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Bu siteden verilen tavsiyeler, siteden elde edilen bilgilerin süreç ve prosedürlerimize uygunluğu konusunda özellikle güvenlik veri sayfalarımızı ve teknik talimatlarını kontrol etme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmamaktadır. Ürün ve servislerimiz hakkında tavsiye ve talimat almak istemeniz halinde lütfen doğrudan bizim ile temasa geçiniz.

Bu web sitesinin kullanıcıları riski tamamen kendilerine ait olmak üzere web sitesine ve içeriğine erişmeyi kabul ederler. YILDIRIM ADAPTOR ya da bu web sitesinin yazılması, üretimi ve yayınlanmasında görev alan ikinci taraflar erişimden, erişemezlikten, kullanımdan ya da kullanamazlıktan ya da web sitesinde verilen bilgilere güvenmenizden kaynaklanan her türlü zarar ve kayıptan sorumlu tutulamazlar.

Üçüncü taraf Websiteleri /linkler
Bu web sitesi diğer üçüncü taraf web sitelerine linkler ve köprüler içermektedir. Bu linklerin verilmiş olması YILDIRIM ADAPTOR'in bu sitelerin içeriğini onayladığı anlamına gelmez. YILDIRIM ADAPTOR söz konusu sitelerinin içeriklerinden kaynaklanan herhangi maddi ve manevi zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz. Diğer web sitelerine kurulan köprüler sadece kolaylık sağlama amaçlı olarak verilmiştir. Kullanıcılar bu sitelere riskleri tamamen kendilerine ait olarak erişim sağlarlar. Bu sitede yer alan linkler vasıtasıyla bağlanılan sitelerdeki bilgiler YILDIRIM ADAPTOR Yıldırım Elektronik Adaptör San. ve Tic. Ltd. Şti. .'nin sorumluluğunda değildir. Bu sitelerdeki faaliyetler T.C yönetmeliklerine uymayabilir, bilgiler T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı metinlerden farklı olabilir.

Tarafınızdan Verilen Detaylar
Bu sitenin kullanıcı YILDIRIM ADAPTOR'e gönderdiği bilgilerin eksiksiz, tam ve doğru olmasından ve söz konusu bilgilerde geçen detayların ikinci tarafların haklarını ihlal etmediğinden sorumludur. Söz konusu bilgiler temel veri ve kullanım verileri olmanın ötesine geçerek kişisel tanımlayıcı bilgiler kapsamına girmedikçe, sitenin kullanıcıları verdikleri bilgilerin YILDIRIM ADAPTOR tarafından istatistiksel analiz ya da herhangi bir iş amaçlı olarak kullanılmasına izin vermiş olmaktadırlar. Özellikle, YILDIRIM ADAPTOR , fikir, icat, taslak, teknik ya da uzmanlık dahil bu mesajların içeriğini ürün ve servislerinin gelişimi ve/veya pazarlanması hakkına ve söz konusu bilgileri çoğaltarak herhangi bir sınırlama olmaksızın üçüncü taraflara sunma hakkına sahiptir.

Uluslararası Kullanıcılar
Bu web sitesi YILDIRIM ADAPTOR tarafından kontrol edilmekte, işletilmekte ve güncellenmektedir. Site uluslararası ziyaretçiler amaçlanarak hazırlanmıştır bu yüzden bu web sitesinde adı geçen ürünler ülkeye bağlı olarak farklı paket, paket boyutu ve farklı işaretleme ve yazılarla size ulaşabilir. YILDIRIM ADAPTOR web sitesinde yer alan herhangi bir detayın ihlal edildiğini ya da yetkisiz kişilerin sizin adınıza eriştiğini ya da erişimin mümkün olmadığını öğrenmeniz halinde, YILDIRIM ADAPTOR'e haber vermeniz gerekmektedir.

Geçerli Kanun
Bu web sitesi ile ya da kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü iddia ya da dava Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacaktır.

İleriye Dönük Beyanlar
Bu Internet sitesi YILDIRIM ADAPTOR tarafından yapılan ileriye yönelik düşünce ve varsayımlara dayanan beyanlar içermektedir. Bilinen çeşitli riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler gelecekteki gerçek sonuç, mali durum, şirketin büyümesi ve gelişmesi ve burada verilen hesaplamalarda farklılıklar ortaya koyabilir.Şirket bu ileriye dönük beyanların güncellenmesi ya da gelecekteki olay ve durumlara uygunluğu hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.